Need help urgently?
Call Now +46-723118842

Vad är ett Security Operations Center (SOC)?

Vad är ett Security Operations Center (SOC)?

Med ökningen av dataintrång och cyberattacker är det hög tid för de flesta organisationer att bättre skydda sin information. Ett sätt att göra detta är genom att införa ett Security Operations Center (SOC).

Med ökningen av dataintrång och cyberattacker är det hög tid för de flesta organisationer att bättre skydda sin information. Ett sätt att göra detta är genom att införa ett Security Operations Center (SOC).

En SOC är en centraliserad enhet som ansvarar för övervakning och hantering av säkerhetshot.

Security Operations Center, eller SOC, är en avgörande del av organisationers säkerhetsstatus. Den är ansvarig för att övervaka och hantera säkerhetshändelser och incidenter.

En väl fungerande SOC kan hjälpa organisationer att skydda sin data och rykte, samtidigt som man minskar kostnaderna för händelsehantering.

I denna blogginlägg kommer vi att diskutera vad en SOC är, vad den gör och hur den kan gynna din organisation. Detta kan vara antingen en in-house SOC eller ett managerad Security Operations Center (eller “SOC as a Service”).

Kärnan i en SOC är ett specialiserat team av säkerhetsexperter som är ansvariga för övervakning och hantering av säkerhetshändelser. Detta inkluderar både proaktiva och reaktiva uppgifter, såsom att identifiera potentiella hot, utreda incidenter och hantera sårbarheter.

SOC-teamet består vanligtvis av en grupp säkerhetsexperter, inklusive säkerhetsanalytiker, incidenthanterare och threat hunters som har erfarenhet, färdigheter och djupgående förståelse av tekniken inom områden som EDR-övervakning, nätverkssäkerhet, incidenthantering och sårbarhetshantering.

Definitionen av Security Operations Center (SOC)

Huvudmålet med en SOC är att stoppa eller åtminstone minimera effekterna av en cyberattack genom att proaktivt upptäcka och hantera säkerhetshändelser.

Dessutom måste den innehålla ett team av erfarna analytiker som kan övervaka hot dygnet runt för att säkerställa att systemet och känslig data förblir säkra, hela tiden.

Inuti ett Security Operations Center (SOC)

Vad gör ett Security Operations Center (SOC)?

En SOC används av organisationer för att övervaka och analysera händelser som rör deras cybersäkerhet.

SOC-personalen är ofta första försvarslinjen mot cyberhot, eftersom de övervakar för misstänksam aktivitet, skadliga hotaktörer och obehörig åtkomst i ditt nätverk.

De använder sofistikerade verktyg för hotdetektering och detaljerade säkerhetsinsikter för att identifiera cyberincidenter, undersöka grundorsaken till dem, agera utefter angreppet och använda motåtgärder.

Genom att upprätthålla proaktiv kontroll över sina nätverk kan organisationer bättre skydda sina resurser från skadliga attacker.

Utöver traditionella rekommendationer som att öka medvetenheten och förståelsen för potentiella hot är anställning av en SOC en essentiell komponent i alla organisationers strävan att uppnå optimal cybersäkerhet.

Vilka är de viktigaste komponenterna i ett Security Operations Center (SOC)?

Den har fyra viktiga komponenter: People, Processes, Technologies and Programs.

  • Personal behövs i en SOC för att hantera operationer såsom analys och rapportering av incidenter, hantering av säkerhetsrisker, övervakning av processer och procedurer, bland annat.
  • Processer inkluderar både manuella uppgifter som utförs av personal regelbundet samt automatiserade lösningar som utför specifika funktioner när de utlöses av vissa villkor.
  • Med Technologies avses vanligtvis både IT-system och specialiserade säkerhetslösningar som kan upptäcka avancerade hot och hjälpa till att mitigera eventuella säkerhetsrisker eller hot som upptäcks.
  • I Programs finns procedurer relaterade till kommunikation med interna eller externa intressenter samt riktlinjer för hur hotanalys genomförs i hela företaget.

Alla dessa viktiga komponenter kombineras för att säkerställa att en organisations digitala infrastruktur fungerar säkert.

Fördelarna med att ha en SOC övervakning

Att ha en egen in-house SOC eller en managerad SOC är nödvändigt för företag och organisationer som vill förbli skyddade i den digitala tidsåldern. En SOC specialiserar sig på hotdetektion, vilket innebär kontinuerlig övervakning av företagets system för eventuell skadlig aktivitet eller misstänkt beteende.

Den kan upptäcka och hantera hot som kan komma från skadliga filer, intrång, oskyddade sårbarheter och mer.

Genom att dra nytta av automatisering, maskininlärning och säkerhetsanalytiker utvecklas en SOC ständigt för att ge omfattande skydd över varje lager av ett företags infrastruktur i realtid.

Eminenta SOC-leverantörer har också säkerhetsanalytiker som analyserar de senaste hoten och skapar egen detektioner som är specialanpassad för just erat företag.

Hur kan det hjälpa er att förbättra säkerhetsställningen och bättre försvara sig mot cyberhot?

Att implementera en Security Operations Center (SOC) kan hjälpa företag och organisationer att uppnå bättre säkerhetsstyrning och skydda sina tillgångar från cyberhot.

En omfattande SOC-lösning gör det möjligt för företag att övervaka så gott som alla datakällor över sina nätverk, identifiera potentiell skadlig aktivitet och för säkerhetsteamet att snabbt svara på säkerhetsincidenter eller sårbarheter.

Dessutom är SOC-teamet kapabelt att snabbt och effektivt agera på säkerhetshändelser på endpoints (klienter, servrar, telefoner mm), analysera nätverksaktivitet, genomföra sårbarhetshantering, utföra threat hunting och snabbt svara på även små förändringar i beteende hos konton som i princip varit bortglömda, känna igen attackmönster och stoppa attacken i tid.

Denna typ av vaksamhet stärker organisationens övergripande säkerhetsläge genom att hjälpa dem att upptäcka skadliga hot i ett tidigt skede och vidta lämpliga åtgärder innan det hinner orsaka skada.

Sammanfattningsvis ger en dedikerad SOC ett viktigt skydd för organisationer genom att minska deras attackyta, upptäcka avvikelser i deras miljö och minimera potentialen för skada orsakad av skadliga cyberhot.

En användare som är skyddad av en managerad SOC.

Att komma igång med din SOC

Att börja använda ett Security Operations Center (SOC) är en viktig steg för alla organisationer. Genom att ha fullständig synlighet i IT-systemen kan organisationen säkerställa att det är skyddat från cyberhot.

Genom att använda en SOC:s threat intelligence, Endpoint & Response (EDR) och logghantering kan organisationer upptäcka och svara på potentiella säkerhetshot snabbt och effektivt. Det är även fördelaktigt för organisationer att ha väldokumenterade processer för att hantera sin IT-miljö på rätt sätt.

Att upprätta en handlingsplan som inkluderar riskbedömning, genomförande av lämpliga cybersäkerhetskontroller, hotdetektion och responsverktyg kommer att hjälpa till att säkerställa optimal prestanda för din SOC.

Att vidta dessa åtgärder kommer att möjliggöra för organisationer att skydda sina IT-resurser med större förtroende.

Vilka är fördelarna med att använda en managerad SOC-leverantör?

En managerad SOC (eller SOC as a Service) kan erbjuda många fördelar tack vare deras specialiserade expertis och unika kompetensuppsättningar. Dessa organisationer har personal, teknik, processer och procedurer som är nödvändiga för att skydda en organisation mot cyberhot.

Den managerade SOC-tjänsten har det tillagda värdet att se attacker och trender över flera företag och branscher, samt att dessa SOC-analytiker svarar på betydligt fler attacker än de skulle ha gjort i erat egna in-house Security Operations Center.

Företag som har en managerad SOC kan dra nytta av professionella säkerhetstjänster såsom realtidsövervakning av nätverk och system, svar på upptäckta händelser, loggning av misstänkt aktivitet och aktivitetskorrelationsanalys, flagga för när extra användarutbildning och awarenessträning behövs, samt incidentrespons.

Nu för tiden är det extremt svårt att bygga upp en intern SOC eftersom man måste hitta flertalet cybersäkerhetsexperter att anställa för en 24/7-tjänst, vilken vanligtvis skulle kräva att man anställer ~6 analytiker och en SOC Manager.

Möjligheten att dra nytta av managerade SOC-tjänster utan att behöva bygga upp en fullständig intern säkerhetsavdelning är kostnadseffektivt för många organisationer och ger också snabb täckning för nyupptäckta risker.

Genom att använda managerade detektionstjänster behöver ditt eget IT-personal inte lida av “alert fatigue” genom att titta på en stor mängd säkerhetsvarningar, den managerade SOC-leverantören kommer att sortera ut false positives och endast skapa incidenter som du behöver agera på.

Nu är ju givetvis inte allting perfekt. Nackdelarna med att använda en SOC-as-a-Service är ofta att SOC-analytikern har mindre insikt i det faktiska företaget eller organisationen när det gäller förändringar som kan ske internt, tillgång till intern CMDB eller bara generell insikt i system och processer.

Ett security operations center

Sammanfattning: Varför en SOC är en bra idé

Det är helt enkelt nödvändigt att ha en SOC för att hjälpa din organisation att skydda sig mot cyberhot. En SOC består av personal, processer och verktyg som är dedikerade till övervakning, svar på och utredning av säkerhetshändelser.

En SOC förbättrar organisationers säkerhetsställning genom att identifiera och stoppa skadlig aktivitet så snabbt som möjligt, främja bättre samarbete mellan IT och säkerhetsteam, förbättra synligheten över hela IT-infrastrukturen, minska driftskostnaderna och vara mer compliant med branschstandarder och dataskyddsföreskrifter.

För att komma igång med att upprätta en SOC rekommenderar jag att du kontaktar oss för att ta reda på vilka verktyg och teknologier som bäst passar behoven i din organisation.

För mindre företag som ändå har hög tekniskt IT-kompetens finns det ganska bra open source och gratis verktyg som du kan använda, de kräver mer arbete och installation men det gör att ni kommer igång med säkerhetsövervakning på kritiska (och andra) system. Jag skulle isåfall rekommendera att man tittar på Wazuh, Velociraptor och Security Onion.

Sist men inte minst, öva kontinuerligt korrekt riskhantering för att hålla jämna steg med snabbt utvecklande cybershot.